Den rigtige organisatoriske løsning i Sundhedsvæsenet

forudsætter den rigtige organisatoriske diagnose.

I 2013 nedsatte vi en arbejdsgruppe, for at undersøge hvilke muligheder det danske sundhedsvæsen har for rent organisatorisk at fungere mere hensigtsmæssigt. Sammen har vi et bredt spektre af kompetencer, der er nødvendige for at forstå hospitalets sundheds- såvel organisationsfaglige udgangspunkt og handlingsmuligheder. Kun herved opnås muligheden for at skabe organisatoriske resultater, som kan indhente de faglige medicinske resultater der er kommet de sidste årtier. Der er nu behov for at skabe evidens for de organisatoriske beslutninger og ledelsen af det danske sundhedsvæsen.

Vi stiller din organisations diagnose på baggrund af de tilgængelige data vi bearbejder samt de udvalgte interviewpersoner vi taler med i det vi kalder vores fase 1. Vi arbejder med udgangspunkt i fakta og data, hvorfor vores anbefalede proces tager udgangspunkt i organisationens virkelighed beskrevet i fase 1. Efterfølgende gennemarbejder vi tre faser der konkretisere, operationalisere og realisere de ønskede tiltag for organisationens udvikling. Vi kan finde løsninger der giver mening for din organisation.

Processen kan for eksempel se sådan ud:

 1. Kend udgangspunktet for din organisatorisk udvikling
  • Interviews med nøglemedarbejdere om hvilke organisatoriske udfordringer og muligheder hospitalet/afdelingen har – vi er nødt til at kende den konkrete situation som organisationen befinder sig i
 2. Grupper, strukturer og konsolider dine muligheder for at flytte organisationen
  • Hvilke muligheder skal vi rykke på og hvilke udfordringer skal vi tage fat på. Man kan ikke redde hele verden på en gang, så det er vigtigt at finde et realistisk fokus at arbejde ud fra der står mål med ressourcerne
 3. Dokumenter dine ønskede handlinger for organisationsudvikling og skab et system det kan leve i
  • Hvis organisationsudvikling skal have en chance for at lykkes, er det vigtig at kunne kommunikere og forklare hvad man vil, hvorfor man vil det og hvordan man vil det, således at organisationen sammen kan bidrage til at realisere målsætningerne
 4. Monitorer, støt og korriger de igangsatte handlinger for organisationsudvikling
  • Tingene sker ikke af sig selv, hvorfor det er vigtigt at fastholde fokus på de igangsatte handlinger

I DOP:H arbejdsgruppen sidder:

 • Professor i strategi og forretningsudvikling, Anders Drejer, strategylab
 • Speciallæge i almen medicin, konsulent og tidligere praktiserende læge, Oluf Bitsch
 • Organisations, IT og proces specialist, Bjarne Søegaard, Søegaard Consult
 • Organisationsspecialist og ekstern lektor, Jakob Blok, strategylab


Kontakt os i dag for et uforpligtigende møde


info@doph.dk


2878-5721

Copyright © 2015 DOP:H med kærlighed til sundhedsvæsenet.

Webdesign og webmaster: Bjarne Søegaard